Hürriyet ile ilgili özlü güzel sözler

Dünyada arzu ettiğim ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır. Aşk ve özgürlük. Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm fakat özgürlüğüm uğruna da aşkımı feda ederim. 15202

Victor Hugo özlügüzelsözler.com

Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz. 15286

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Hürriyeti kaybettikten sonra geriye ne kalır? Hürriyet hakkı alındıktan sonra insan ne gibi bir kurtuluş ümit edebilir? O halde hürriyet ile hayat birbirlerinden ayrılmayan unsurlardır. 15241

M.De L’Hopital özlügüzelsözler.com

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. 15253

F.W.Karrar özlügüzelsözler.com

Hasret bağının gülü olacağıma, özgürlük dağının dikeni olayım. 15208

Fazıl Hüsnü Dağlarca özlügüzelsözler.com

Adil olmayan ulus, hür de olamaz. 15206

E. J. Sleyes özlügüzelsözler.com

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik!. 15222

Fransız İht.Sloganı özlügüzelsözler.com

Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar neredeyse. 15238

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Özgürlük, yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. 15269

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Tüm mücadeleler ve sıkıntılar ister mantıklı ister mantıksız olsun, hepsi özgürlük içindir. 15275

İ.Kant özlügüzelsözler.com

Hürriyet aşkı, hayatla birlikte başlar. 15216

John Dryden özlügüzelsözler.com

Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. 15194

Thomas Jefferson özlügüzelsözler.com

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan; düşünce inanç ve vicdan hürriyetlerini verin. 15197

John Milton özlügüzelsözler.com

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler. 15223

La Cordaire özlügüzelsözler.com

Özgürlük düşlerde değil, kendi kendimize yükselttiğimiz çitlerin ardındadır. 15265

G.Berkeley özlügüzelsözler.com

Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. 15225

George Washington özlügüzelsözler.com

İsteyeni arttıkça, özgürlüğün bedeli düşer. 15255

S.J.Lec özlügüzelsözler.com

Özgürlük yasaların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. 1481

Montesquieu Dersimiz.Com

Özgür bir ülkede yaygara çok ıstırap az, baskı altındaki bir ülkede ise yakınma az, keder çoktur. 19308

Carnot özlügüzelsözler.com

Hürriyet, zafiyet ile imtizaç etmez. 15236

Vauvenarques özlügüzelsözler.com

Hürriyet ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4 5

Hürriyet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Hürriyet ile ilgili 96 özlü güzel söz kayıtlı