Huy ile ilgili özlü güzel sözler

Dağların yer değiştireceğine inanın da, insanların huy değiştireceğine asla inanmayın. 15117

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Terazide, güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur. 15126

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Din kardeşinde üç huy gördün mü yapış ona; utanma, emniyet, doğruluk. 15118

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Boktur kokar, huydur çeker. 23643

Atasözü özlügüzelsözler.com

Bir kişinin yumuşak huylu olup olmadığını, ancak cahillerin kendisine musallat olması ile meydana çıkar. 15116

Dımeşki özlügüzelsözler.com

Güzel huy, dinin yarısıdır. 15119

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Yumuşak huyluluktan mahrum olan, her türlü hayırdan mahrum olur. 15127

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Koca öküzün yanında duran, ya huyundan ya suyundan. 23681

Atasözü özlügüzelsözler.com

İnsanın huyları inci bir gerdanlıktır; düğümü çözün, hepsi dağılır. 15123

Bir Rus Yazarı özlügüzelsözler.com

Herkesi yükseltende, alçaltan da huyudur, soyu değil. 15121

İbrahim Olcaytu özlügüzelsözler.com

Kişi beğenmediğini tenkit eder. Aslında onda hoşlanmadığı, kendi huylarıdır. 15124

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Bir insanda iyi huylar olduğuna inanmak, o insanda iyi huylar olduğuna inanmaktan daha iyidir. 15115

Françis Davis özlügüzelsözler.com

Ne'tmeli güzeli huy olmayınca. 15125

Karacaoğlan özlügüzelsözler.com

Sarı öküzün yanında duran; ya huyundan ya tüyünden kapar. 23713

Atasözü özlügüzelsözler.com

Benim huyum sana hoş gelmediyse, sen kendi güzel huyunu elden bırakma. 15114

Bostan Ve Gülistan Kitabından özlügüzelsözler.com

İnsan genellikle; kötü huylu olduğundan değil de, övünmek amacıyla başkalarını kötüler. 15122

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Güzeli güzelleştiren, huyudur. 15120

Çerkes Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Huylu huyundan teneşirde vazgeçer. 23410

Atasözü özlügüzelsözler.com

Huy ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Huy ile ilgili 18 özlü güzel söz kayıtlı