İbadet ile ilgili özlü güzel sözler

Eğer ibadet bir kuş olsaydı, şüphesiz onun kanatları oruç ile namaz olurdu. 15355

Yahya Bin Muaz özlügüzelsözler.com

Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçmadıkça Allah o ibadetleri kabul etmez. 15370

Abdullah Bin Ömer özlügüzelsözler.com

Çalışmak ibadetin yarısıdır. 20427

Atasözü özlügüzelsözler.com

Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıp da, gündüzün yıkan kişi gibidir. 15351

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Abd ile mabud arasında en yüksek ve latif nispet, ancak ibadettir. 15350

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

İbadet eğer bir kuş olsaydı, onun kanatları oruç ile namaz olurdu. 15362

Yahya Bin Muaz özlügüzelsözler.com

Bir defa ibadetin sana yeteceğini sanıyorsun? Dağın eteğinde bir kez doyurduğun at ile koca dağı aşabileceğini mi sanıyorsun? 15354

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

İbadet; emredilenlerle amel edip, yasak edilenlerden sakınmaktan ibarettir. 15363

Hz.Hüseyin özlügüzelsözler.com

Kerem, dünyayı ona muhtaç olana vermen ve kendisine muhtaç olduğun Allah'a yönelmendir. 15368

Ebu Hafs özlügüzelsözler.com

İbadet ihlas ile olursa, yani halis Allah İçin olursa iyidir. İhlassız ibadet, içsiz kabuğa benzer. 15366

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

İbadet, bir sanattır, dükkanı halvettir, aleti ise açlıktır. 15361

Sakık-ı Belhi özlügüzelsözler.com

Bir saatlik Allah'ın yarattıklarındaki hikmeti düşünmek, bütün geceyi uyanık olarak geçirmekten hayırlıdır. 11584

Ebu’d Derda özlügüzelsözler.com

İbadet; fiilin çokluğuna göre değil, niyetin halisliğine göre derece alır. 15364

Mehmet Rasim Mutlu özlügüzelsözler.com

Beşeriyet, tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetin ne olduğunu söylemeye gerek var mı? 15353

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

İbadetin ruhu ihlastır; ihlas ise yapılan ibadetin, yalnız emredilmiş olduğu için yapılmasıdır. 15367

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

En kolay ibadet; susmak ve iyi ahlak sahibi olmaktır. 15357

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İbadet türü çalışmalar, arınmaya uzanan basamaklardır. 15365

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Şehveti nefsine galip olanlar, ibadetle meşgul olsunlar. 15371

İmam Şafiî özlügüzelsözler.com

Asiller, günahtan tövbe ederler. Arifler, ibadetten istiğfar ederler. 15352

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

En kıymetli ibadet, Allah'ın dinini, onun kullarına yaymaktır. 15356

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

İbadet ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

İbadet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İbadet ile ilgili 26 özlü güzel söz kayıtlı