İdeal ile ilgili özlü güzel sözler

İdeal; su ve çamuru, adem yapar. 15553

Lâ-Edrî özlügüzelsözler.com

Hiçbir şey tam olarak iyi değildir. Fakat ideal, daha doğrusu mükemmel, yalnızca soyutlama ile elde edilir. 15550

W.Hazzlitt özlügüzelsözler.com

Mefküresiz fertler, hodkam ve menfaat perest, ümitsiz ve bedbin, imansız ve korkaktırlar. 15565

Ziya Gökalp özlügüzelsözler.com

İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler. 15557

Fransız Özdeyişi özlügüzelsözler.com

İnsan denilince akla, ideal gelir. 15559

H.Cahit Yalçın özlügüzelsözler.com

İnsanı ihtiyarlatan, geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur fakat idealsizlik ruhu öldürür. 15563

G.Mac Arthur özlügüzelsözler.com

Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş görünen şeyler, kahramanlar için idealdir. 15545

O.Şaik Gökyay özlügüzelsözler.com

İdealsiz insan ve topluluklar, gelişigüzel denize atılan mayınlar gibidir. Ne kendisine, ne de atana bir yararı düşünülemez. 15558

J.G.Seume özlügüzelsözler.com

Tan karanlıktır, ülküsüz ülkede. 15566

Talat Sait Halman özlügüzelsözler.com

Ülkü; dünyayı yaşatan bir güçtür. 15567

J.G.Holland özlügüzelsözler.com

İnsan yaşayışını kolaylaştıran, hayatı başarılarla süsleyen, bağlandığı yüksek ideallerdir. 15562

André Maurois özlügüzelsözler.com

İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman yetişemezsiniz ama tıpkı denizcilere olduğu gibi, bize de yolumuzu gösteren odur. 15551

Carl Schutz özlügüzelsözler.com

Başkalarının size ideal kazandırmasını umarsanız, kıyamete kadar beklersiniz. 15546

Muhammed Bozdağ özlügüzelsözler.com

Ülkülerimiz, bizden daha temizdirler. 15568

A.B.Alcoot özlügüzelsözler.com

Kimi idealler; o denli değerlidir ki, o yolda yenilmek bile zafer sayılır. 15564

Baudelaire özlügüzelsözler.com

Büyük insanların idealleri, sıradan insanların da hevesleri vardır. 15547

W.İrwing özlügüzelsözler.com

İdeal uğruna yaşamak, ideal uğruna ölmekten daha zordur. 15554

J.G.Sevme özlügüzelsözler.com

İdeal kadın, ideal kocası olan bir kadındır. 15552

William Blake özlügüzelsözler.com

İnsan dört ayağı üzerinde sürünmekten kurtulduğu zaman, doğa ona baston olsun diye "ideal" i armağan etmiştir. 15560

Maksim Gorki özlügüzelsözler.com

İnsan ve toplumları zamanından önce bitiren şey; yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur fakat, idealsizlik öldürür. 15561

Mac Arthur özlügüzelsözler.com

İdeal ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

İdeal ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İdeal ile ilgili 24 özlü güzel söz kayıtlı