İhlas ile ilgili özlü güzel sözler

İhlas, Allah ile kul arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, hava bilmez ki eğsin. 15584

Cüneyd-i Bağdadi özlügüzelsözler.com

Allah erlerinin işi parlaklıktır. İhlas ile çalışmaktır. Alçakların işi hiledir, utanmazlıktır. 15581

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Her kim kırk gününü ihlas ile sabahlarsa, hikmet kaynakları kalbinden dibine akar. . 15583

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İhlas elde etmeye çalışanlara muhlis denir, ihlası adet haline getirenlere muhlas denir. 15586

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

İhlas ile uzun yılların ameli, kısa zamanda ele geçer. 15587

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

İhlas ile yapılan küçük bir iş, senelerce yapılan ibadetler gibi sevap hasıl eder. 15588

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

İhlas; dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. 15585

Ahnef Bin Kays özlügüzelsözler.com

Bir şey kazanmanın pazarlığında değildir inananlar!.. Öyle olsa "ihlas" denen cevher elden düşer, parça parça olur. Hem ne sermayesi var ki, pazarlık etsin? 15582

M.Selahattin Şimşek özlügüzelsözler.com

Riya, İhlas'ı bırakıp Allah dışında bir gaye gütmektir... 19102

Anonim H.İbrahim Karahan

İhlas ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İhlas ile ilgili 9 özlü güzel söz kayıtlı