İktisat ile ilgili özlü güzel sözler

İktisatçı; dün öngördüğünün bugün gerçekleşmediğini, yarın açıklayabilen kimsedir. 11213

A.B.Alcoot özlügüzelsözler.com

İktisat, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır. 11199

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İktisat, yoksulların tozudur. 11212

Tupper özlügüzelsözler.com

İktisat ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İktisat ile ilgili 3 özlü güzel söz kayıtlı