İlim ile ilgili özlü güzel sözler

İlim, servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, ilim ise seni korur. 7664

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İlimle geçen bir gece,ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. 1191

Hz. Muhammed Dersimiz.Com

İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. 7661

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İlim bahçesi, cennet bahçesidir. 7646

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İnsan gibi, ilmin de anâsır-ı erbaası (dört unsuru) vardır. Ağızdan öğrenmek ve anlatmak, gözüyle görmek, kulağıyla işitmek, eliyle yazmak. Bununla beraber, kalbiyle de feyz-i ilahiyi çekecek. 19762

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. 7657

Cüneyd-i Bağdadi özlügüzelsözler.com

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu. 609

Hz. Ali (K.V.) özlügüzelsözler.com

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz. 7686

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez. 7662

Ebû Yusuf özlügüzelsözler.com

Ya alim, ya öğrenci,ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. 7688

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. 1192

Ebu Yusuf Dersimiz.Com

İlmin sonu, cehlin itirafıdır. 7666

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İlim, nûr-i ilahidir; insan ise kovan. Kirli bir kovanda arının durmadığı gibi, isyan ve zulmetle kirlenmiş vücut ve kalpte de ilim durmaz. 19757

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır. 7644

Yahya Bin Muaz özlügüzelsözler.com

İlim ve hikmet mü'minin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın. 7668

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. 7671

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

Hazmolunmayan ilim, telkin edilmemelidir. 7643

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. 7663

İmam-ı Malik özlügüzelsözler.com

Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. 7721

Edmont Goblot özlügüzelsözler.com

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. 7652

Yunus Emre özlügüzelsözler.com

İlim ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4

İlim ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İlim ile ilgili 65 özlü güzel söz kayıtlı