İman ile ilgili özlü güzel sözler

Her kim kalbinde zerre kadar iman olduğu halde ölürse, cennete girer. 15691

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İman; tevhidi. tevhid; teslimi, teslim; tevekkülü, tevekkül; saadet-i dareyni iktiza eder. 15705

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Duymuyor musun, duymuyor musun? Sade hayat imandadır, sade hayat imandadır. 15686

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İman, insanın irade-i cüziyyesini sarf ettikten sonra, Allah'ın kalbine bıraktığı bir nurdur. 15702

Teftezani özlügüzelsözler.com

İman hem nur, hem kuvvettir. Eğer hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. 15698

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

İman, iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. 15699

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İman, bir manevi cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise, manevi bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor. Demek ki selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. 15694

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

İmanın cahili olan, neyin alimidir? 15708

Ali Suad özlügüzelsözler.com

İman ne derece mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı Saadet. 15704

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

İnsan, imana müptelâ olarak yaratılmıştır. 15725

Muzaffer Azak özlügüzelsözler.com

Olgun iman sahibi; güzel ahlaklı ev halkına lütfu, ihsanı, şefkati çok olan kimsedir. 15728

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

Cemiyetteki ruh hastalıkları, iman eksikliğinden doğar. 15684

A.Arvasi özlügüzelsözler.com

İman yetmiş kusur şubedir; en üstünü la ilaheillahlah sözüdür. En aşağı mertebesi ise, insanlara eziyet veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. 15707

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İman, büyük şeydir. Her şeye can veren odur. Bir insan ve bir millet, bir defa inanmaya başladı mı, çabucak büyür, yükselir ve yükseltir, yenilmez bir kuvvet olur. 15696

Thomas Carlyle özlügüzelsözler.com

İman, Allah ile kul arasında bir köprüdür. 15693

Teftezani özlügüzelsözler.com

İman insana, kendinden başkasını da sevmeyi öğretir. 15700

Ali Suad özlügüzelsözler.com

İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise insanın vazife-i asliyesi, iman ile duadır. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. 15701

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Uluvv-ı hikmet imandandır. 15730

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Allah, imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez. 15673

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Önemli bir adamın imanı hakkında, ne söylediği değil, bu imanın onu ne yaptığı ve ne hale getirdiğidir. 15729

Roger Garaudy özlügüzelsözler.com

İman ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

İman ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İman ile ilgili 30 özlü güzel söz kayıtlı