İmtihan ile ilgili özlü güzel sözler

Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir. 15738

Amerikan Özdeyişi özlügüzelsözler.com

İnsan ve nimetleriyle Allah'a yönelmeyen kimse, sınanmanın zincirleriyle ona doğru çekilir. 15740

Ataullah İskenderi özlügüzelsözler.com

İmtihan olmayanla, imtihan olunmaz. 15739

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

İmtihan ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İmtihan ile ilgili 3 özlü güzel söz kayıtlı