İnsanlık ile ilgili özlü güzel sözler

Zayıf insanlar intikam alır. Güçlü insanlar affeder. Akıllı İnsanlar Görmezden Gelir. 1221

Albert Einstein Dersimiz.Com

Beşerin böyle delâletleri var; putunu kendi yapar, kendi tapar. 16036

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlakıyladır. 16042

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Gerçek olan tek yarış vardır; o da insanlık yarışı. 16038

George Moore özlügüzelsözler.com

Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır. 16037

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

İnsanlara insan gibi muamele etmek imkanını bulanlar, hakikaten bahtiyar kimselerdir. Böylece onların kendi insanlıkları zenginleşecektir. 19713

Anonim ÖzlüGüzelSözler.com

Başarılı kuruluşların keşfettiği gizli formül, müşterilere misafir ve çalışanlara insan gibi davranmaktır. 16035

Tom Peters özlügüzelsözler.com

Herkes kendisini beşeriyet için elzem hisseder, halbuki beşeriyetin hiçbirimize ihtiyacı yoktur. 16040

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

İnsanlık sende kalsın. 23414

Atasözü özlügüzelsözler.com

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. 16039

Lev Tolstoy özlügüzelsözler.com

İnsanlık, Tanrının oğludur. 16046

T.Parker özlügüzelsözler.com

İnsanlığını kendi ayaklarıyla çiğneyecek denli batmışlara, namussuzluk bile erdemdir. 16044

E.Benyoetz özlügüzelsözler.com

İnsaniyeti en çok seven hiç şüphem yok, yamyamlardır. 16041

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

İnsanlık tarihi giderek, eğitimle felâket arasında bir yarışa dönüşmektedir. 16045

H.G.Wells özlügüzelsözler.com

İnsanlık tarihi ayrıcalık sahibi insanların bu ayrıcalıklarından ancak çok nadiren gönüllü olarak vazgeçtikleri gerçekliğinin uzun ve trajik hikayesidir. 19817

Martin Luther King ÖzlüGüzelSözler.com

Şövalyelik çağı geçti; insanlık çağı geldi. 16047

Charles Sumner özlügüzelsözler.com

İnsanlığın beşte biri, her zaman her şeye karşıdır. 16043

Robert Kennedy özlügüzelsözler.com

Ülkemi, ailemden çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. 16048

Fenelon özlügüzelsözler.com

İnsanlık ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İnsanlık ile ilgili 18 özlü güzel söz kayıtlı