İsim ile ilgili özlü güzel sözler

Er malına kıymayınca, adı çıkmaz. 3583

Dede Korkut özlügüzelsözler.com

Erken meşhur olmuş bir isim kadar, ağır yük olamaz. 3584

Voltaire özlügüzelsözler.com

İyi adamın kemikleri erir, adı kalır. 3588

Kaşgarlı Mahmud özlügüzelsözler.com

İyi bir ad, her şeyden değerlidir. 3589

İncil özlügüzelsözler.com

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz. 3586

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Öldükten sonra da adının dillerde dolaşmasına çalış, çünkü hayırla anılmak insan için ikinci bir ömürdür. 3590

El Mütenebbi özlügüzelsözler.com

Çoğu kişi ancak adıyla değer taşır. Onları yakından tanırsanız bir hiç olduklarını görürsünüz; kendilerini ancak uzaktan kabul ettirebilirler onlar. 3580

Jean de La Bruyère özlügüzelsözler.com

Hayattan çok fazla pay alanların, adları kalmaz. 3585

Enid Bagnold özlügüzelsözler.com

Her dağlı,iki şeyini korumalıdır; Papağını ve adını. Papağı ağır olabilir, adda öyle. 3587

Resul Hamzatov özlügüzelsözler.com

Takma bir ad, şeytanın insana fırlattığı en sert taştır. 3591

Hazlitt özlügüzelsözler.com

Adı olan her şey, mevcuttur. 3579

A.Hamdi Tanpınar özlügüzelsözler.com

Yeryüzünde ad yapmak kadar çetin bir iş yoktur. İnsan, daha yapıtının taslağını bile tamamlamadan, göçüp gider. 3592

Jean de La Bruyère özlügüzelsözler.com

Yüzük de başka isim, yürek de başka isim olmaz. 3593

A.Şinasi Hisar özlügüzelsözler.com

Çok yaşatmak elimizde değil, fakat adımızı çok yaşatmak elimizdedir. 3581

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Dünyanın yarısı eğer hoş gündür, yarısı iyi ad bırakmak içindir. 3582

Nizami özlügüzelsözler.com

İsim ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İsim ile ilgili 15 özlü güzel söz kayıtlı