İtaat Etmek ile ilgili özlü güzel sözler

Allah'ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. O'nu unutan sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır. 15489

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Senden daha iyi hizmet edecek olan varsa, makamını ona ver. İşte vatanperverlik budur. Başında müdürün varsa, haset etmeden say, kıskanmadan sev. 19720

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Nasıl itaat edeceğini bilen, o zaman nasıl emir vereceğini de bilecektir. 10164

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Allâh'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme. 23833

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

İtaat etmek, insana itaat ettirmek hakkını verir. 15498

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

Kadınlara itaat, nedamettir. 15501

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Emre itaat; iyilik emredildiği zamandır. 15493

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Kumanda hakkını, yalnız itaat verir. 15502

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

Fazla taşkınlık, itaatsizliği doğurur. Cimrilik de bayağılığı meydana getirir. Fakat bayağı olmak, itaatsiz olmaktan iyidir. 15496

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Emretmeyi bilmek için itaat etmeyi bilmelidir, deniliyor. Bana kalırsa, kırk yıl itaat eden bir insan, artık komuta etmeye kabiliyetli değildir. 15494

Napolyon Bonapart özlügüzelsözler.com

İtaat; başarının anası, selâmetinde karısıdır. 15497

Aeskhylos özlügüzelsözler.com

İtaat, her kapının anahtarıdır. 15500

G.Mac Donald özlügüzelsözler.com

Allah'a isyan yolunda, hiçbir insana itaat edilmez. 15488

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Bilginlere itaat ediniz, çünkü onlar dünya ve ahretin kandilleridir. 15490

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder. 2973

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

Halıka itaat, mahlukata şefkat. 15495

İmam Gazali özlügüzelsözler.com

Bugün itaat eden, yarın komutan olur. 15491

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

İtaat etmesini bilmeyen, hükmetmesini de bilmez. 15499

Aristoteles özlügüzelsözler.com

Allah ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe, bana itaat edin. Şayet ben, Allah ve Resulüne isyan edersem, artık bana itaat yoktur. 15487

Hz. Ebubekir özlügüzelsözler.com

Cenab-ı Hak'la peygamber efendimize itaat eden saadete kavuşur, asi olan dalalete kavuşur. 15492

Hz. Ebubekir özlügüzelsözler.com

İtaat Etmek ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

İtaat Etmek ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı