Kamil ile ilgili özlü güzel sözler

Çeşm-i insaf kadar kamile mizan olmaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. 16818

Talip özlügüzelsözler.com

Kemale erenler, ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir. 16822

İbrahim Bin Edhem özlügüzelsözler.com

Kâmil ile yoldaş olan yorulmaz. 16820

Hatâyî özlügüzelsözler.com

Kemal, kendini bilmektir. 16821

Mehmet Rasim Mutlu özlügüzelsözler.com

Kemal-i insaniyet, yalnız ibadet ile olmaz. İnsanoğlu, bir çok haklarının boyunduruğu altındadır. 16824

M.Zahid Kotku özlügüzelsözler.com

Rezil kimselerin saltanatı, kamil insanların afetidir. 16823

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Kâmil, ancak kendi noksanını görür. 16819

Kemal İnal özlügüzelsözler.com

Kamil ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Kamil ile ilgili 7 özlü güzel söz kayıtlı