Karga ile ilgili özlü güzel sözler

Ölecek karga, kırılacak dala konar. 17034

Hint Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Bağı süsleyen bülbüldür, fakat incirini kargalar yer. 17029

Nizâmî özlügüzelsözler.com

Karga adını değiştirse de, sesinden tanınır. 17031

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Kargalar ötmeye başlayınca, bülbüller susar. 17032

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır. 17033

Alman Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Karganın arkasından gidersen seni mezbeleye götürür. Bülbülün arkasından gidersen, elbette gülistana gidersin. 17030

Kenan Rıfai özlügüzelsözler.com

Karga ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Karga ile ilgili 6 özlü güzel söz kayıtlı