Kılıç ile ilgili özlü güzel sözler

Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz. 17681

Chaucer özlügüzelsözler.com

Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez. 17643

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez. 17645

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Kılıç kına kinle girdiyse, kanla çıkar. 17668

Talat Sait Halman özlügüzelsözler.com

Kılıcı kınından çekenin, kendi de kılıç altında can verir. 17654

Fyodor Dostoyevski özlügüzelsözler.com

Cennetin de cehenneminde anahtarı, kılıçtır. 17628

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Yeryüzünde iki kuvvet var; kılıç ve zeka. Çok zaman kılıç, zeka ile mağlup edilmiştir. 17680

Nizâmî özlügüzelsözler.com

Çifte kılıç, kına girmez. 17630

Kaşgarlı Mahmud özlügüzelsözler.com

Kılıç, boynu olanın boynunu keser. 17662

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Kılıç asildir, satır uğursuz. 17660

Victor Hugo özlügüzelsözler.com

Kılıçların vereceği karar, daima kanlı olur. 17676

Heinrich von Kleist özlügüzelsözler.com

Bahçıvan, sözümün gücünü denedi. Bir mısra ekip, bir kılıç biçti. 17624

Muhammed İkbal özlügüzelsözler.com

İş bilenin, kılıç kuşananın. 21699

Atasözü özlügüzelsözler.com

Her kılıç giremez feth pazarına. 17634

Sümmani özlügüzelsözler.com

Kılıcı eline alan, kılıcı ile ölür. 23679

Atasözü özlügüzelsözler.com

Kılıç, zaferleri; zeka, siyasi üstünlüğü; adalet de ahlaki muzafferiyeti temin eder. 17671

Simeon Luce özlügüzelsözler.com

Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da o kadar ustadır. 17649

Lord Byron özlügüzelsözler.com

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. 17677

Timurlenk özlügüzelsözler.com

Kılıca kesmekten usanç gelmez. 17646

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Bir kılıcın değeri hakkında, kınındaki pasa bakıp hüküm verilir mi? 17627

Victor Hugo özlügüzelsözler.com

Kılıç ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Kılıç ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Kılıç ile ilgili 33 özlü güzel söz kayıtlı