Krallık ile ilgili özlü güzel sözler

Kralların en mutlusu, tilki postuna en iyi sarılanlar olmuştur. 18500

Machiavelli özlügüzelsözler.com

Kral çalarsa, teb'a oynar. 18479

Avusturya Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Krallar hiçbir şeyimi almazlarsa, bana çok şey vermiş olurlar; hiçbir kötülük etmezlerse,yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana. 18497

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Değerli kişileri etrafında toplamayan bir kral, bence ordusuz bir komutan gibidir. 18475

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Kral olsun, köylü olsun evinde huzura kavuşan, dünyanın en mutlu insanıdır. 18486

H.P.Petain özlügüzelsözler.com

Kral olup, paramı dilenci gibi harcamak tansa; dilenci olup, paramı kral gibi harcamayı yeğlerim. 18487

İngersoll özlügüzelsözler.com

Bir kral uyuduğu sürece; tacından, bir erkek de karısının kalbinden olur. 18468

Friedrich Schiller özlügüzelsözler.com

Krallar idare etmezler, hükümdarlık ederler. 18498

Bismarck özlügüzelsözler.com

Bir kral, felaketten aşağıya inmemelidir. 18465

Napolyon Bonapart özlügüzelsözler.com

Kralın, sarayın adamı olabilirsin; mesele, Tanrının adamı olabilmekte. 18493

T.Southerne özlügüzelsözler.com

Kral da, dilenci de; aynı iştahla acıkırlar. 18481

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Kraldan fazla, kralcı olma. 18491

Fransız Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Bir şeyin nedenini öğrenmeyi, kral olmaya yeğlerim. 18471

Demokritos özlügüzelsözler.com

Bir krala ihanet etmek için, bir tek bıçak yeterde artar bile. 18470

Thomas Fuller özlügüzelsözler.com

Bir kral için en büyük erdem, uyruklarını tanımasıdır. 18467

Martialis özlügüzelsözler.com

Kral sana yakın davranırsa da, sen yine akranınla dostluk et. 18490

P.Merimee özlügüzelsözler.com

Krallarla arkadaş olmak, göğsünde bir yılan taşımak gibidir. Yılanın ne zaman zehir akıtacağı anlaşılamaz. 18501

Beydeba özlügüzelsözler.com

Kral öldü, yaşasın kral. 18488

Pardoe özlügüzelsözler.com

Bütün erkekler sersemdir ve ben onların kralıyla evlendim. 18473

Nancy Astor özlügüzelsözler.com

Kral; kafalı ve iyi yaradılışlı adamsa mutluluğuna krallığın kattığı şey pek azdır. 18484

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Krallık ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Krallık ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Krallık ile ilgili 26 özlü güzel söz kayıtlı