Kul ile ilgili özlü güzel sözler

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. 18518

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Kulluk, her an Allah Teâla'ya muhtaç olduğunu bilmek ve O'nun Resûlüne tam tabi olmaktır. 18525

Cüneyd-i Bağdadi özlügüzelsözler.com

Kim Allah'ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın. 18524

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Gönlü aydın ve erdemli bir kişiye kul olmak, padişahların başına taç olmaktan iyidir. 18516

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Eğer Allah'ın ermiş ve veli kulları olmasaydı, yeryüzü bütün içindekilerle beraber batardı. Eğer sadıklar olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu. 18514

Hasan-ı Basri özlügüzelsözler.com

İnsanlar hür oldular ama yine Allah'ın kuludurlar. 18520

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

İşi adaletle yap, buna gayret et; hiçbir zaman zülüm etme; Allah'a kulluk et ve onun kapısına yüz sür. 18522

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma. Zahmet çek, top gibi ol, cevken olma. 18515

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Kulun iyi ve ermişlerden olmasının alâmeti, bütün müslümanlara karşı şefkat ve merhametinin çok oluşudur. 18530

Hasan-ı Basri özlügüzelsözler.com

Rabbimin sana ihsanı nerede, senin ona ettiğin kulluk nerede? 18531

Ataullah İskenderi özlügüzelsözler.com

Kullukta, emeklilik yoktur. 18526

Ömer Sevinçgül özlügüzelsözler.com

Kulun Allah'tan korkusu, Allah'ı bilmesi kadardır. 18528

Malik Bin Dinar özlügüzelsözler.com

Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini düşkünlüğe maruz bırakır. 18510

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah'ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. 18512

Ataullah İskenderi özlügüzelsözler.com

Tanrı, sevdiği kulu uzun yaşatmaz. 18533

George Herbert özlügüzelsözler.com

Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir. 1614

Hz. Mevlâna Editör

Kul ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Kul ile ilgili 16 özlü güzel söz kayıtlı