Kur'an-ı Kerim ile ilgili özlü güzel sözler

Hud,vâkıa,mürselât, nebe ve tekvir sureleri beni ihtiyarlattı. 18615

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Nice Kur'an okuyucuları vardır ki Kur'an onlara lanet eder. 875

Hadis-i Şerif Dersimiz.Com

Kuran bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. 18620

Humeyni özlügüzelsözler.com

Kuran-ı Kerim'i, güçlü olmak için okuyunuz. 18630

Edebali özlügüzelsözler.com

Modern ilmin ön dört asır geriden takip ettiği Kuran, ben şehadet ederim ki Allah'ın kelamıdır. 18636

Kaptan Coustea özlügüzelsözler.com

Kur'an okumak, kalplerin şifasıdır. 18623

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Kuran'ın içinde, pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğumuz zaman, bu tekrarlar beni usandıracak sanılıyor fakat biraz sonra bu kitap, bizi kendisine çekiyor, bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor. 18632

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Kuran-ı Kerim; Allah'ın birliğini ispat eden, en büyük eserdir. 18629

Gibbon özlügüzelsözler.com

Kur'an ile insan, ikiz kardeştir. 18621

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Her ayet; bir formül,bir kanun, bir denklemdir. Nasıl ki bir fizik formülü ile yüzlerce problem çözülürse, ayetlerin manası da, uygulama sahası da öyle geniştir. 18613

Hekimoğlu İsmail özlügüzelsözler.com

Ben sağ kaldıkça, Kur'an'ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed'in (S.A.V.) yolunun toprağıyım. 18600

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirir. 18619

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Hadis rivayet etmek, peygamber efendimize intisab etmek demektir. 18611

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi, kur'andır. Ne Nebi,Ne Melek, ne de başkası. 18598

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Kur'an'ın sergilediği dinin gayesi, insanı zorunlu kulluktan, serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. 18634

Şatibi özlügüzelsözler.com

Kuranda ki hikmetin evveli olmadığı için, zevali de olmaz. 18628

Muhammed İkbal özlügüzelsözler.com

Bu Kur'an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzere indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi), bir haddi (varış yeri), bir matla'ı (doğuş yeri) vardır. 18608

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi. 2561

Yûnus, 57. Mustafa Hoca

Kuran, insan nevine son bir haberdir. 18622

Muhammed İkbal özlügüzelsözler.com

Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona serapa sembol ve mecazdır. 18624

Ahmed Hulûsi özlügüzelsözler.com

Kur'an-ı Kerim ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Kur'an-ı Kerim ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Kur'an-ı Kerim ile ilgili 27 özlü güzel söz kayıtlı