Kurt ile ilgili özlü güzel sözler

Kurt sürüsüne köpek, kılavuzluk edemez. 18680

Faruk Nafiz Çamlıbel özlügüzelsözler.com

Dünya şahit iken sadakatine, kurdu severim de köpeği sevmem. 18661

Tokadlızade Şekib özlügüzelsözler.com

Kurtla yaşayan, ulumasını öğrenir. 18681

Goldoni özlügüzelsözler.com

Kurtlar birbirine düştüğü zaman, aralarında koyun rahat eder. 18683

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Kurdun kurdu tanıdığı gibi, hırsız da hırsızı tanır. 18670

Thomas Fuller özlügüzelsözler.com

İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşır ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer. 18664

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Kurdu kurtaran, koyunları öldürür. 18666

Victor Hugo özlügüzelsözler.com

Kurt, komşusunu yemez. 18673

Kaşgarlı Mahmud özlügüzelsözler.com

Kurtlarla sofraya oturan, kendisini konuk mu yoksa yemek mi saydıklarını bilemez. 18696

Trevanian özlügüzelsözler.com

Kurdun devlet ve ikbâli, çobanın uyumasındadır. 18668

Bidil özlügüzelsözler.com

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez. 18660

İskender özlügüzelsözler.com

Aslı kurt yavrusu, yine kurt olur. 18658

Dadaloğlu özlügüzelsözler.com

Kurtlarla yaşarsan, ulumayı öğrenirsin. 18699

Fransız Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Kurtların arasında yaşarsanız, kurt gibi hareket etmek zorunda kalırsınız. 18686

N.Kruşçev özlügüzelsözler.com

Her ne kadar insan elinde büyümüş olsa bile, kurdun yavrusu sonunda kurt olur. 18662

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Kurtlar sofrasında kardeş payı olmaz. 19339

Anonim özlügüzelsözler.com

Kurduğu tuzağa düşmeyen avı, hama katle ittiham eden avcı bile gördüm. 18667

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki,bu kuzu; kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur. 18671

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Bir kurt, bütün bir koyun sürüsü için çok fazladır. 18659

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Kurda, koyun güttürmezler. 18665

Fazıl Hüsnü Dağlarca özlügüzelsözler.com

Kurt ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Kurt ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Kurt ile ilgili 28 özlü güzel söz kayıtlı