Mana ile ilgili özlü güzel sözler

"Mana" araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını raşe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. 16560

Ahmet Haşim özlügüzelsözler.com

Manasız sözden, horoz sesi daha güzel gelir; Hiç olmazsa o manasını bilmese de, öteceği zamanı bilir. 16565

Nabi özlügüzelsözler.com

Bir tablonun ne ifade ettiği, bakana göredir. 16558

Wistler özlügüzelsözler.com

Manadan sevgi, maddeden ise bunalımlar fışkırır. 16561

Malcolm X özlügüzelsözler.com

Manalı manasız kıskançlık olmasaydı, sevmekte hiç ıstırap bulunmazdı. 16562

Kemal Tahir özlügüzelsözler.com

Manamızı çevreleyen kanuniyetlerden habersiz olabiliriz ama onların haricine çıkamayız. 16563

Ahmet Selim özlügüzelsözler.com

Bir kimsenin sesindeki, gözlerindeki ve davranışlarında ki mana, kullandığı sözlerindekinden az değildir. 16557

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Mana âleminin sarraflığı ile varlık âleminin tüccarlığını karıştıran da, mutlaka bir "ben" lik anlayışının farkı bulunmaktadır. 16559

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Manasız anlaşılan bir şiir, bütün güzelliğini kaybetmiştir. 16564

Ahmed Haşim özlügüzelsözler.com

Olan her şey bir anlam ifade ediyor; yaptığın hiçbir şey önemsiz değildir. 24033

Aldous Huxley özlügüzelsözler.com

Mana ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Mana ile ilgili 10 özlü güzel söz kayıtlı