Maneviyat ile ilgili özlü güzel sözler

Bir milleti yok etmek isterseniz,askeri istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak,dilini bozmak,dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini,ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir. 3864

Peyami Safa özlügüzelsözler.com

Macaristan vaktiyle Müslümandı. Fakat bir gün geldi, orada yalnız zahiri ulema kaldı. Zahiri ulema, maneviyattan mahrum olduğu için dengeyi tartamadı. Ve işte gördüğünüz gibi Hristiyan olup gittiler. Bu din maneviyatsız muhafaza edilemez. 19580

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

İnançsız ve maneviyatsız insan, kötü vasıflı bir yaratıktır. Halbuki inanç ve maneviyat, her türlü vasıfların üstündedir ve insanı üstün seviyeye onlar yükseltir. 15718

Archeceacon özlügüzelsözler.com

Maddi hayat muvazeneye, manevi hayat doğruluğa dayanır. 16509

Victor Hugo özlügüzelsözler.com

Maneviyat çok önemlidir. Doksan bin mağlup adam, doksan bin galip adam karşısında geri çekilir. Çünkü demoralize olmuştur, yani manevi inançlarını yitirmişlerdir. 11798

Mareşal Foş özlügüzelsözler.com

Maneviyat ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Maneviyat ile ilgili 5 özlü güzel söz kayıtlı