Matematik ile ilgili özlü güzel sözler

Matematik bilimlerin sultanıdır. 2694

Carl Friedrich Gauss özlügüzelsözler.com

Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur. 2693

C. Morlei özlügüzelsözler.com

Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıklaşabilir. 2696

R. Drabek özlügüzelsözler.com

Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır. 2695

Galileo özlügüzelsözler.com

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. 19809

Galileo dersimiz.com

Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır. 2697

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir. 2690

AİDOS 2000 özlügüzelsözler.com

Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır. 2698

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. 2691

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

İnsan, payı kendisi, paydası ise olduğunu zannettiği olan bir kesir gibidir. Payda ne kadar büyükse, kesrin değeri o ölçüde küçüktür. 19816

Lev Tolstoy dersimiz.com

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. 2689

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

Ben bir edebiyatçıyım, beni gebertmek için matematik okutuyorlar. 14250

Jean-Paul Sartre özlügüzelsözler.com

Şiirde olduğu kadar geometride de ilham gerekir. 1360

Alexander Puşkin Reyhan

Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir. 2692

G. H. Hardi özlügüzelsözler.com

Matematiğin yasaları gerçekliğe atıfta bulunduğu sürece kesin değildir ve kesin oldukları sürece gerçekliğe atıfta bulunmazlar. 24021

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

Matematik ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Matematik ile ilgili 15 özlü güzel söz kayıtlı