Menfaat ile ilgili özlü güzel sözler

Nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilenler, sonunda düz hat olup çiğnenmeye mahkûmdurlar. 16683

La Edri özlügüzelsözler.com

Menfaat; sandalyeye benzer, başında taşırsan seni küçültür, ayağının altında alırsan yükseltir. 16675

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse sana düşman olur, ondan vazgeç. 16684

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

Menfaat, cemiyet-i beşeriyenin çimentosudur. 16670

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir. 16663

Beydeba özlügüzelsözler.com

Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaate aittir. 16685

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Mademki dünya menfaat üzerine kurulmuş, varsın benimde menfaat dostlarım olsun. 16671

T.Moore özlügüzelsözler.com

Menfaate dayalı dostluklar, er geç yıkılmaya mahkûmdur. 16678

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Menfaatler ön plana geldi mi, öteki ihtiraslara susmak düşer. 16681

Ugo Foscolo özlügüzelsözler.com

Bir insanın dostluk derecesini tayin etmek ister misiniz? Menfaatine hafifçe dokununuz. 16656

Rifat Necdet Evrimer özlügüzelsözler.com

Az menfaat çok zarara mal olur. 23632

Atasözü özlügüzelsözler.com

İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır; menfaat ve korku. 16666

Napolyon Bonapart özlügüzelsözler.com

Menfaate dayanmayan bir dostluğun güzelliğini anlamayan, başkalarının dostluktan duyabileceği saadeti de anlayamaz. 16680

Edward Young özlügüzelsözler.com

Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir. 23848

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

İnsanın tüm hareketlerine, yalnız çıkarının merkez olması; bayağılıktır. 16667

Francis Bacon özlügüzelsözler.com

Kendi öz çıkarına çalışmak, umumun çıkarından çalmak olur. 16668

Friedrich Schiller özlügüzelsözler.com

Menfaat, her dili konuşur, her kılığa girer hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir. 16673

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Çoğu zaman bireylerin çıkarları, toplum çıkarlarıyla çatıştığı için yasa denen şey ortaya çıkmıştır. 16662

Muhammed Hecazi özlügüzelsözler.com

Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır. 16676

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Bir takım kimseleri kör eden menfaat, başkalarının gözünü açar. 16657

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Menfaat ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Menfaat ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Menfaat ile ilgili 34 özlü güzel söz kayıtlı