Mutsuz ile ilgili özlü güzel sözler

İnsan, hiçbir zaman sandığı kadar mutlu ya da mutsuz değildir. 17851

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Mutsuz insan, başkasının ıstırabıyla rahat eden kimsedir. 17861

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Anlığımda ne kadar çok bilgi, yüreğimde ne kadar çok duyarlık olursa, o kadar mutsuz olacağımı anladım. 17840

Voltaire özlügüzelsözler.com

Bütün mutsuzlar kardeştir, aynı dili konuşurlar. 17847

Honoré de Balzac özlügüzelsözler.com

Bütün mutsuzluklar; yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. 17849

Guizot özlügüzelsözler.com

Bütün dünyayı ararsak, başka hiçbir isteği olmayacak kadar mutlu tek kişi bulamayız. 17846

O.Goldsmith özlügüzelsözler.com

Mademki insan ancak öldükten sonra mutlu sayılabiliyor, o halde hiçbir zaman mutlu olamaz. 17859

Solon özlügüzelsözler.com

Kadınların bizi mutlu etmek için bir tek usulleri vardır; hâlbuki bizi mutsuz etmenin bir türlü yolunu bilirler. 17857

Heinrich Heine özlügüzelsözler.com

Tanrı çoğu zaman mutsuzları bir araya getirir ki, dertleri yok olsun. 17870

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

İnsanlar sevmeyi öğrenemedikleri için, mutsuzdurlar. 17853

Mephisto özlügüzelsözler.com

İnsanlar mutsuz olmadıkça, başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz. 17852

Fyodor Dostoyevski özlügüzelsözler.com

Mutsuzlara çıkışmamız, acımaya mecbur olmayalım diyedir. 17868

Luc de Clapiers (Vauvenargues) özlügüzelsözler.com

İnsanların en mutsuzu, öteki insanları sefil etmek suretiyle mutlu olduğunu sanandır. 17855

Fénelon özlügüzelsözler.com

Mutsuzlar; bencil, garezci, haksız ve acımasız olurlar. 17867

Anton Çehov özlügüzelsözler.com

Beş şey bedbahtlık alametidir; kalp katılığı, ağlamamak, utanmamak, dünyaya fazla rağbet etmek, uzun emelli olmak. 17844

Fudayl Bin İyad özlügüzelsözler.com

Mutsuz olunca; kadın yemeğe, erkek içmeye başlar. 17865

Paul Heyse özlügüzelsözler.com

Mutsuz olmanın sırrı, "ben mutlu muyum, değil miyim?" diye merak edecek zamanı bulmaktan ibarettir. 17863

George Bernard Shaw özlügüzelsözler.com

Belki de bazı şeylerin hiç farkında olmamak, farkında olup da mutsuz olmaktan daha iyidir. 17842

K.Mansfield özlügüzelsözler.com

Mutsuz ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Mutsuz ile ilgili 18 özlü güzel söz kayıtlı