Nasipsiz köpek kurban bayramında köy dışında bulunur.

Nasipsiz köpek kurban bayramında köy dışında bulunur.

Atasözü

Açıklaması:
Kısmetsiz biri, o kısmeti çok kolay elde edilebilecek bir duruma gelse bile herhangi bir nedenle onu elde edemez. Kısmeti kapanan insanlar ne kadar çaba gösterseler de, bunu tersine çeviremezler, türlü engeller çıkar, nasipten ötesi olmaz.

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Benzer özlü güzel sözler

Nasipsiz köpek, kurban bayramında dağa çıkar. 23690

Atasözü özlügüzelsözler.com

Gelin bindi deveye, gör kısmeti nereye. 23659

Atasözü özlügüzelsözler.com

Kısmetse (kısmet ise) gelir Hint'ten Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden? 22025

Atasözü özlügüzelsözler.com

Niyet kuldan, nasip haktandır. 19659

Caner BİRİCİK CANER BİRİCİK

Ağılda oğlak doğuna, derede otu biter. 1971

Kaşgarlı Mahmud Editör

Harf seçerek özlü güzel sözlere ulaşabilirsiniz.