Nehir ile ilgili özlü güzel sözler

Doğru ırmak, eğri yataklar içinde akar. 13039

Rabindranath Tagore özlügüzelsözler.com

Nerede yaşam, o gürül gürül akan ırmak. 13087

Mehmet Başaran özlügüzelsözler.com

Bir Türk'ün gönlünde nehir varsa; Tuna, dağ varsa, Balkan'dır. 13031

Y.Kemal Beyatlı özlügüzelsözler.com

Eğer bir nehrin kenarında yeteri kadar uzun süre kalmayı başarırsan, düşmanlarının cesetlerinin geçtiğini mutlaka görürsün!. 13042

Japon Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Irmaklar bulanır, derya bulanmaz. 13049

Seyrâni özlügüzelsözler.com

Irmak suyunu tümden içmenin imkânı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmenin de imkânı yok. 13046

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Denize yol bulmuş küpün önünde, ırmaklar bile diz çöker. 13035

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir. 13060

William Shakespeare özlügüzelsözler.com

Dereyi geçerken, atları değiş tokuş etmeye kalkma. 13037

Amerikan Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Irmağı takip eden, denizi bulur. 13044

Belçika Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Nehir seviyesinden aşağıda kalan bir tarladan, fingirdemeye hazır olan bir zevceden, içinde yılanlar olan bir evden kimse memnun olmaz. 13077

Pançatantra özlügüzelsözler.com

Nehirler tuzlu denizde, yuvaların huzuru kadın itiraz etmeğe başlayınca sırlar bir hainin eline geçince, aileler kötü bir oğlan doğunca sona erer. 13082

Pançatantra özlügüzelsözler.com

Nehirlerin denizde kaybolması gibi, meziyetlerde menfaatlerin içinde kaybolur. 13079

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. 13029

Yunan Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Bütün ırmaklar denize akıyor, yine de denizler dolmadı. 13033

İncil özlügüzelsözler.com

Irmaklarla denizlerin birleşmesi, insanlarla yanlışların birleşmesi kadar çabuk değildir. 13054

Voltaire özlügüzelsözler.com

Nehre takılıp sürüklenen sandala güç vermek için harcanan, çaba değildir. İrade, bazen dalga kırandır. 13085

Elbert Hubbard özlügüzelsözler.com

Nehirler denizlere, insanların hataya koştuğundan daha hızlı akmaz. 13084

Guizot özlügüzelsözler.com

Nehir ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Nehir ile ilgili 18 özlü güzel söz kayıtlı