Neşeli ile ilgili özlü güzel sözler

Sevinç kapısının anahtarı, sabırdır. 13125

W.Jacobs özlügüzelsözler.com

Neşesiz adam, eksik adamdır. 13119

Salâh Birsel özlügüzelsözler.com

Neşeli insanlar, hiçbir zaman unutulmazlar. 13117

Rebecca Burris özlügüzelsözler.com

Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur. 13137

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Neşeli ruh, hayatın en kara bulutunun bile kenarlarını yaldızlar. 13118

Guthrie özlügüzelsözler.com

Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan her acı yarıya iner. 13121

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Hiç kimse, duyduğu neşenin başkalarını rahatsız edebileceğini düşünmez. 13103

Emile Alain özlügüzelsözler.com

Bu dünyada hiçbir şey sürekli değil. Bunun için neşe de ikinci dakikada, birinci dakikadan farklıdır; üçüncü dakikada bir derece daha zayıftır, nihayet bütünüyle yok olur, eski halimize döneriz, suda genişleyen halkaların, suyun yüzünde bir olup kaybolması gibi. 13093

Nikolay Vasilyeviç Gogol özlügüzelsözler.com

Yarım kalan her sevinç, sırtımıza saplanan bir bıçak gibidir. 13139

H.F.Amiel özlügüzelsözler.com

Sık sık gülen insanlar, çok kederli olup, kederlerini yapmacık bir neşe ile örtmek isteyenlerdir. 13135

Maksim Gorki özlügüzelsözler.com

Derin bir sevinçte, eğlentiden çok ciddilik vardır. 13097

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

İnsanın küçük sevinçler elde edebilmesi, ne kadar kolaydır. 13105

Mor Jokai özlügüzelsözler.com

Neşe; sahilli kırda koşan,nazlı ışıktır... Ona kavuş, onu sev, çünkü gülen o,geçen o, avutan o, avunan o. 13110

R. Eşref Ünaydın özlügüzelsözler.com

İnsanlığın gerçek serveti, neşedir. 13106

Emile Alain özlügüzelsözler.com

Neşe ve çalışma, birbirini davet eden iki temiz şeydir. 13112

E.Renan özlügüzelsözler.com

Büyük neşeler, genel olarak donuk ve ciddidir. Kahkahalı neşelerse, ufak ve geçicidir. 13095

René Descartes özlügüzelsözler.com

Sevinçler unutulur, elemler asla. 13132

Lermontov özlügüzelsözler.com

Neşe, kılık değiştiren kederden başka bir şey değildir. 13109

Selma Lagerlöf özlügüzelsözler.com

Sevinç ve keder, gece ve gündüz gibi birbirini izler. 13130

Laurence Sterne özlügüzelsözler.com

Herkes için sevinçlerle, elemler gider gelir. 13102

Sofokles özlügüzelsözler.com

Neşeli ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Neşeli ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Neşeli ile ilgili 43 özlü güzel söz kayıtlı