Nimetler ile ilgili özlü güzel sözler

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. 13226

M.Akif Ersoy özlügüzelsözler.com

İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve «Allah'ım beni rızıklandır» derse, şüphesiz bu sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüş. 13223

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Şu dünyalık toplayan ve topladıklarını Allah yolunda harcamayan kimselerin yanına gitmeyiniz. Çünkü böyle bir hareket Allah'ın buğz etmesine sebep olur. Hem olur ki, içinizden biri onların mal ve eşyasını görünce, kendisine verilen nimeti hakir görüverir. 13266

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Sana karşılıksız olarak verileceği önce den belirlenen ve güvence altına alınan rızk için bütün gücünle çalışarak senden istenilen kolluk görevlerini savsaklaman, kalp gözünün körlüğünü gösterir. 13263

Ataullah İskenderi özlügüzelsözler.com

İnsan, iki nimet hakkında yanılgıdadır; sağlık ve boş vakit. 13224

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Nimetlerin gerisinde onu vereni görmemek, gözlükle giderilecek bir hastalık değildir. 13251

Hekimoğlu İsmail özlügüzelsözler.com

Nimetleri, Allah'a şükrederek elde ediniz. 13248

A.Arvasi özlügüzelsözler.com

Kimse aç kalmaz cihanda, bilse ni'met kadrini. 13230

Keçeçizade İzzet Molla özlügüzelsözler.com

Yurttaşa sormuşlar; ekmek mi, özgürlük mü? İkisini de isterim, hem gramajı düşük hem de hamuru bozuk olmasın. 13271

İlhan Selçuk özlügüzelsözler.com

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. 13210

Lord Byron özlügüzelsözler.com

Kim sıkıntıya düşerde halini insanlara açarsa, sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düş tüğü sıkıntıyı Allah'a havale eden kimse ye, Allah er veya gecinden bir rızk verir. 13228

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Sağlık hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği tek nimettir. 1930

Bertrand Russell Editör

Kulun hakkı, rızkına dâhildir. 13232

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Ekmeğini terine banıp yiyeceksin. 13205

İncil özlügüzelsözler.com

Gündüzün kıymetini gece olunca, nime tin kıymetini de elden çıkınca anlıyoruz... Kötü tarafı, iş işten geçmiş oluyor. 13218

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Nimet, insana gaflet verir; şükür uyandırır. 13239

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır. 13245

Molla Câmî özlügüzelsözler.com

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir. 13220

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Allah yeryüzü canlılarının rızkına kefil oldu. Mal ödünç alınmış gibidir, geldiği gibi gider. 13164

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Acıkmayan insan, ekmeğin ne olduğunu bilmez. 13160

Yunan Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Nimetler ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Nimetler ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Nimetler ile ilgili 52 özlü güzel söz kayıtlı