Öğretmen ile ilgili özlü güzel sözler

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. 10998

Arif Hikmet Par özlügüzelsözler.com

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. 640

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. 655

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek başkasına ışık verir. 10996

Ruffını özlügüzelsözler.com

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. 659

Hz. Ali (K.V.) özlügüzelsözler.com

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. 649

Joseph Addison özlügüzelsözler.com

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. 657

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. 1142

Sokrat Dersimiz.Com

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. 607

Socrates özlügüzelsözler.com

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. 658

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. 10987

Sokrates özlügüzelsözler.com

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. 654

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Sıradan öğretmen, anlatır; iyi öğretmen, açıklar; üstün öğretmen sergiler ve muhteşem öğretmen, esinlendirir. 10999

William A.Ward özlügüzelsözler.com

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır. 10991

T.J.Carruthers özlügüzelsözler.com

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. 653

Alman Atasözü özlügüzelsözler.com

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. 652

H. V. Dyke özlügüzelsözler.com

Eğitmen; bilgisi, değer yargıları, davranış biçimiyle etkileyen, yönlendiren kişidir. 10988

Öztin Akgüç özlügüzelsözler.com

Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. 1119

Brougham Dersimiz.Com

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. 844

Ruffini Dersimiz.Com

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. 637

Ukrayna Atasözü özlügüzelsözler.com

Öğretmen ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Öğretmen ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Öğretmen ile ilgili 43 özlü güzel söz kayıtlı