Olgunluk ile ilgili özlü güzel sözler

Ne sal iledir, ne mal iledir beyim, ululuk kemal iledir. 15338

Esat Muhlis Paşa özlügüzelsözler.com

Olgun insan bütün bildiğinin, "hiçbir şey bilmediğini bilmek" olduğunu itiraf edendir. 15339

Samuel Johnson özlügüzelsözler.com

Olgun insanlar, durgun sular gibidir. 15341

Mektupçu Agâh özlügüzelsözler.com

Kişinin olgunluğu, ittikasındadır. 15335

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyen insandır. 15340

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Olgunluk, gözetleyen olsun olmasın verilen işi yapmak, para olduğu halde israf etmemek, intikamı düşünmeden haksızlığa dayanmaktır. 15345

Ann Lander özlügüzelsözler.com

Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren ve Allah için men eden kimse, imanını kemale erdirmiştir. 15321

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Beklenmedik şeyi beklemedikçe, olgun sayılmazsın. 15323

William Blake özlügüzelsözler.com

Her kemâle bir noksan takmak, bu alem-i kevnü fesadın şanındandır. 15330

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Yıllar için için aşındırır, olgunluk çağına varmış güçleri... 15349

Lucretius özlügüzelsözler.com

Birbirinizi sevmedikçe, imanınız kemale ermez. 15324

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır. 15334

Epiktetos (Epicteto) özlügüzelsözler.com

Yapacağın işte nefsinle meşveret etmek ve ne derse aksini yapmak; kemaldir. 15347

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Ye's mani-i her kemaldir. 15348

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Memleket akıllılardan ziynet bulur, din ise âlimlerden kemal kazanır. 15337

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Kolayca yazılmış hiçbir şey, olgun değildir. 15336

Fyodor Dostoyevski özlügüzelsözler.com

Ey sapık mağrur senin canında, kendini kemal sahibi sanmaktan daha kötü bir illet olamaz. 15328

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Olgun kişi, bunalıma düşmez. 15342

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Cevr-ü cefa seni o kemale, yaka yaka getirir. 15325

Mehmet Rasim Mutlu özlügüzelsözler.com

Kemalin ilk derecesi; kötülenmekte, övülmekte kendisi için eşit olmaktır. 15333

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

Olgunluk ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Olgunluk ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Olgunluk ile ilgili 30 özlü güzel söz kayıtlı