Öz güven ile ilgili özlü güzel sözler

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. 833

R. Hull Dersimiz.Com

Dünyada esas sorun, aptallar ve bağnazlar tam bir öz güven içinde iken akıllı insanların şüphe ile dolu olmalarıdır. 23777

Bertrand Russell dersimiz.com

Öz güven tecrübe ile artar. Ego cehalet ile. 23863

Josh Malerman özlügüzelsözler.com

Öz güven ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Öz güven ile ilgili 3 özlü güzel söz kayıtlı