Red ile ilgili özlü güzel sözler

Hiç reddedenle, hicret eden bir olur mu? 8808

Akif Cemil özlügüzelsözler.com

İnsan, en çok reddettiği şeye yakınıdır. 8809

D.Szabo özlügüzelsözler.com

Bütünüyle onaylama, reddetmenin kibar biçimidir. 8806

Robert Lemble özlügüzelsözler.com

Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir. 8810

J.Beattie özlügüzelsözler.com

Dün reddedilmek, bugün terkedilmekten iyidir. 8807

A.N.Whitehead özlügüzelsözler.com

Bir şeyi çekinerek isteyen, reddedilmeyi önceden kabullenmiştir. 8805

Alexis Carrel özlügüzelsözler.com

Red ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Red ile ilgili 6 özlü güzel söz kayıtlı