Samimiyet ile ilgili özlü güzel sözler

İçtenlik, bütün dehanın kaynağıdır. 7258

Borne özlügüzelsözler.com

Samimi ol, fakat sakın lâubali olma. 7265

William Shakespeare özlügüzelsözler.com

İnsan yalnız yaşarken, ağırbaşlı olmalı dır. Görevi başında iken, dikkatli olmalı dır. Başkalarıyla arkadaşlık ederken, sa mimi olmalıdır. Vahşi kabileler içinde ya şarsa bile, yine bunları bırakmamalıdır. 7260

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Samimilik,bir iç açılışıdır. Pek az insanda bulunur. 7266

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Samimiyet; edep sınırlarını aştığında laubalilik olur. 7269

Necip Fazıl Kısakürek özlügüzelsözler.com

Samimiyet çok güzel şeydir. Laubalilik ise çok iğrençtir. 7268

M.Şevket Esendal özlügüzelsözler.com

Samimiyetin devam etmesi, yakınlarımızın kalplerinin bize karşı soğumasına mani olur. 7270

Vincent de Paul özlügüzelsözler.com

Pek tabiî olmaya gelmez, terbiyesiz derler. Pek samimi olmaya gelmez, saygısız derler. 7263

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Samimiyet, cennete götüren yoldur. 7267

Mencius özlügüzelsözler.com

Herkese karşı kibar ol, fakat pek az kişiyle samimi ol. 7257

George Mason özlügüzelsözler.com

İnsanların birbirini çok tanımasa da az tanıması gibi, aynı derecede samimi olmalarına engel olur. 7261

Lev Tolstoy özlügüzelsözler.com

Samimi bir denemeden elde edilen en küçük sonuç, en iyi kopyadan daha değerlidir. 7264

R.Cousinet özlügüzelsözler.com

Bir dostun veya arkadaşın bir vilayete vali olursa, artık kendisinin vali olmazdan önce, sana gösterdiği sevgi ve samimiyetin onda birine sahip ol. 7256

İmam-ı Şâfiî özlügüzelsözler.com

Samimiyetin kaybolması, kuvvetin kaybolmasıdır. 7271

Bovee özlügüzelsözler.com

İnsan, düşmanının her faziletine inanabilir, samimiyetine asla! 7259

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi, samimiyetten çok uzaktır. 7262

Menandre özlügüzelsözler.com

Az samimiyet tehlikeli, çok samimiyette çok tehlikelidir. 7255

Ludwig Tieck özlügüzelsözler.com

Samimiyet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Samimiyet ile ilgili 17 özlü güzel söz kayıtlı