Şer ile ilgili özlü güzel sözler

Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir. 14789

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Gençlerin en hayırlısı, kendini yaşlılara benzeten; ihtiyarların en şerlisi, kendini gençlere benzetendir. 14775

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Bizi uyarmazsanız, sizde hayır yoktur. Uyarılarınızı dinlemezsek biz de hayır yoktur. 14773

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz kuran tilavetinde hayır yoktur. 14781

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Haktan dilediğin şeylerin en hayırlısı, onun senden istediğidir. 14776

A.İskenderi özlügüzelsözler.com

Maksadı hayırlı olanın, sonu da hayırlı olur. 14783

A.Arvasi özlügüzelsözler.com

Sizin en hayırlı olanınız, aile ferdine hayırlı olanınızdır. 14784

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Söylediklerinizi duyurmak için, kimseyi kolundan tutmayın. Çünkü insanlar sizi dinlemeye istekli değillerse onları tutacak yerde, çenenizi tutmanız daha hayırlıdır.? 14785

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Her işte hayır bulmayı arzu edenler, insanlara hüsnü zanda bulunsunlar. 14779

İmam Şafiî özlügüzelsözler.com

Yapılan hayrın ödülü, akıl nispetinde değer kazanır. 14786

Ebu Şeyh özlügüzelsözler.com

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. 14774

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Allah rızası gözetilmeyen hiçbir şeyde, hayır yoktur. 14771

Ahnef Bin Kays özlügüzelsözler.com

Her gün bir önceki günden daha şerlidir, Rabbinize kavuşana kadar. 14788

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Hayırseverlik, çok sayıda günahın anasıdır. 14777

Oscar Wilde özlügüzelsözler.com

Hayra yoran, yorulmaz. 14778

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Hiçbir şeyi öğrenmemektense, doğmamak daha hayırlıdır. 14780

Gascoigne özlügüzelsözler.com

Kendisinde kötülük bulunmayan hayır, şükrü eda edilen afiyettir. 14782

Hasan-ı Basri özlügüzelsözler.com

Yapılan işlerin en hayırlısı, sonu iyi olandır. 14787

Beydeba özlügüzelsözler.com

Bir hayır eseri bırakmaksızın gidenler, dünyaya gelmemiş sayılabilir. 14772

Ali Emiri özlügüzelsözler.com

Şer ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Şer ile ilgili 19 özlü güzel söz kayıtlı