Sersem Serseri ile ilgili özlü güzel sözler

Sersemler, akıllıların yedi yılda cevaplandıramayacağı soruları bir günde sorarlar. 8043

İngiliz Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Serseri, cahil bırakılmış çocuğun büyümüşüdür. 8045

Muhammed İkbal özlügüzelsözler.com

Başı boşluk, sersemlerin tatilidir. 8041

Chesterfield özlügüzelsözler.com

Midyeler ve sersemler birbirini bulur ve birbirlerine yapışırlar. 8042

Sacha Guttry özlügüzelsözler.com

Sersemler; intikamın tatlı olduğunu sanırlar. 8044

Juvenalis özlügüzelsözler.com

Sersem Serseri ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Sersem Serseri ile ilgili 5 özlü güzel söz kayıtlı