Servet ile ilgili özlü güzel sözler

Servet kaybolunca hiçbir şey kaybolmaz. Sağlık kaybolunca bir şey, ahlak kaybolunca her şey kaybolur. 8063

Epiktetos (Epicteto) özlügüzelsözler.com

Bir ülkede akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. 8050

Frederik William özlügüzelsözler.com

İnsanlar servetlerinden dolayı sınıf oldukları yerde,ister "az" lık ister "çok" luk olsun, biçimi oligarşidir. 8057

Aristoteles özlügüzelsözler.com

Tüm kadınların serveti, iki bacakları arasındadır. 8068

Honoré de Balzac özlügüzelsözler.com

Servet değişmelerine, cesaretle dayanmayı öğren. 8061

Cleobul özlügüzelsözler.com

Bazı insanların servetlerine gıpta edemeyiz. Çünkü bu servet onlara pahalıya mal olmuştur ki, göze almak bizim işimize gelmez. İstirahatlarını, servetlerini,şeref ve vicdanlarını bu uğurda harcamışlardır. 8048

Jean de La Bruyère özlügüzelsözler.com

Servet,çoklarını yoksullaştırmıştır. En acınacak fakir, kalbini kasasına kilitleyen zengindir. 8060

M.Selahattin Şimşek özlügüzelsözler.com

Allah'ın adına gelen servet, yavaş yavaş gelir. 8046

John Webster özlügüzelsözler.com

Servetim olmasını isterim, haksızlıkla zengin olmayı asla. 8065

Solon özlügüzelsözler.com

Küçük kazançlar, servet getirir. 17145

Jamaika Özdeyişi özlügüzelsözler.com

İdare ile kullanılan az servet, idaresiz kullanılan hazinelerden daha iyi yer tutar. 19840

Anonim özlügüzelsözler.com

Servet nimet verir, fakat kıymet vermez. 8064

Mektupçu Agâh özlügüzelsözler.com

Servetin kaybı, değerli kimselerin sadece izzet-i nefsini artırmaya yarar. 8067

O.Goldsmith özlügüzelsözler.com

Başkalarının zararına dolan kese ve kimseye faydası olmayıp da kendi nefsine hasredilmiş servet, makbul ve itibarlı değildir. 8047

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Servet; ihtişamla bezenmiş bir sofra, kanaat ise yeter bir sofra çıkarır. 8062

Demokritos özlügüzelsözler.com

Eğer miden,göğsün ve bacakların sağlam ise şahane servetler, bu hale bir şey daha ilave edemez. 8054

Horatius özlügüzelsözler.com

Büyük servetler, bazen insanları yalnızlaştırır. 8053

Tenesse Williams özlügüzelsözler.com

Bazı kişilerin tabaklarında, varlıklarının sebebi durur. 8049

Juvenalis özlügüzelsözler.com

Servet, cesur ve atılganların yüzüne güler. 8059

Vergilius özlügüzelsözler.com

İki şeyin hazmı güçtür; biri servet, diğeri ikbal. 8056

Mektupçu Agâh özlügüzelsözler.com

Servet ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Servet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Servet ile ilgili 25 özlü güzel söz kayıtlı