Sıkıntı ile ilgili özlü güzel sözler

İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır; can sıkıntısı, kötülük. 1204

Voltaire Dersimiz.Com

Sıkıntı, sefahatlerin muallimidir. 11971

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Öldürmek istediğiniz kuduz bir köpek dahi olsa, ona işkence yapmayınız. 11965

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Dünyada kim neden vefa umarsa, ondan cefa görür. 11956

Kenan Rıfai özlügüzelsözler.com

Sıkıntı vermeyen yaşlı kişi, dostsuz kalmaz. 11972

André Maurois özlügüzelsözler.com

Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir. 23598

Atasözü özlügüzelsözler.com

Sıkıntılar, gecenin karanlığında bile yolunu bulurlar. 11976

Ernest Otto özlügüzelsözler.com

Zahmetsiz bal yenmez. 11983

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

İki şey insanı çileden çıkarır; söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. 11960

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Bu dünyada cefa görmek istemeyenler, dünyadan ve dünya ehlinden vefa beklememelidirler. 11946

Kenan Rıfai özlügüzelsözler.com

Dakiklik, canı sıkılan insanlara özgü bir özelliktir. 11955

Albert Camus özlügüzelsözler.com

Sana daimi servette cefa eden, seni ret etmiş sayılır. 11966

İmam Şafiî özlügüzelsözler.com

Şayet üretilecek bir şey yoksa hayat çoğu zaman bir sıkıntıdır. 11979

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Ufak tefek sıkıntılar sineklere benzer, biraz hareket onları dağıtır. 11980

J.Gustov White özlügüzelsözler.com

Çilesiz elde edilen şeyler, mirastan gelen mal gibidir; gelişi emeksiz, gidişi de üzüntüsüz olur. 11953

David Hume özlügüzelsözler.com

Ey sıkıntı gel! Seni yüreğimle boğacağım. 11957

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Yaradan'ın karşısına bunca büyük yapıtı okumamış olarak çıkmak düşüncesi, beni çileden çıkartıyor. 11981

O.W.Holmes özlügüzelsözler.com

Gönül sıkıntısı, geçim sıkıntısından daha çetindir. 11958

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Kol kesilirken parmak acımaz. 23744

Atasözü özlügüzelsözler.com

Sıkıntı mızrağını yaralı gönle vurma. Mademki ona merhem sürmüyorsun, öyleyse yeni bir yara da açma. 11970

Nasır-ı Hüsrev özlügüzelsözler.com

Sıkıntı ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Sıkıntı ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Sıkıntı ile ilgili 37 özlü güzel söz kayıtlı