Sünnet ile ilgili özlü güzel sözler

Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. 8751

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Az sünnet işlemek çok bid'at işlemekten hayırlıdır. 8750

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Sünnet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Sünnet ile ilgili 2 özlü güzel söz kayıtlı