Tanrı ile ilgili özlü güzel sözler

Allah'ım, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben,senden başka her şeyi olanlara acırım. 5967

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Allah'a malik olan neden mahrumdur, Allah'tan mahrum olan neye malik? 5956

A.Arvasi özlügüzelsözler.com

Kalbinizde ilk sıraya Allah'ı koymazsanız; hem Allah'ı kaybedersiniz, hem de ilk sıraya koyduklarınızı. 19616

Hz. Ömer Mehmet

Allah'ı tanımak; Noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ı, yapmayı iyice dilediğim şeyleri yapmamakla, bağladığım düğümleri çözmekle tanıdım. 5962

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Allah her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, "Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim" der. 5947

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan,korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. 5965

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah'ın davetinden uzak ve nasipsiz kalan kimse, sultan da olsa, dilenci gözlüdür. 5969

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Senden, sana sığınırım. 5992

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Tanrı eti, şeytan ahçıları vermiştir. 5999

John Taylor özlügüzelsözler.com

Benim için kıyam edilmez. (ayakta el bağlanıp durulmaz) Kıyam yalnız ve yalnız Allah için yapılır. 5978

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'ındır. 5961

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah, dışında gördüğü şeyleri içinde de görür. 5946

Hz. Ebubekir özlügüzelsözler.com

Allah'ım insanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. 5966

Hallac-ı Mansur özlügüzelsözler.com

Allah'a isyan edip durduğun halde O'nun muhabbetinden dem vuruyorsun... Kasem(yemin) ederim bu anlaşılır gibi değil! Eğer muhabbetinde sadık olsaydın O'na itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder. 19541

Rabiat'ül-Adeviyye Erdemli

Tanrı eğer olmasaydı, onu biz yaratmak zorunda kalırdık. 5998

Fyodor Dostoyevski özlügüzelsözler.com

Nefes aldığın gibi, sık sık Allah'ı düşün. 5989

Epiktetos (Epicteto) özlügüzelsözler.com

Allah'ın imtihanı bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. 5970

Tahir-ül Mevlevi özlügüzelsözler.com

Tanrı, matematik sever. 6001

M.Cevdet Anday özlügüzelsözler.com

Allâh'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme. 23833

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür. 6004

George Herbert özlügüzelsözler.com

Tanrı ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4

Tanrı ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Tanrı ile ilgili 68 özlü güzel söz kayıtlı