Tefekkür ile ilgili özlü güzel sözler

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz kuran tilavetinde hayır yoktur. 14781

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Tefekkür sahipleri bedence zayıflar, mum ne denli erirse, alevi o kat parlar. 17553

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Kimin ki sükûtu tefekkür değilse, o hatadır. Kimin ki bakışı ibret almak için değilse, o eğlencedir. 11239

Hasan-ı Basri özlügüzelsözler.com

Ağacın meyvesi gece oluşur, tefekkür meyveleri de öyle!. 7788

Mehmet Rasim Mutlu özlügüzelsözler.com

Bir saatlik Allah'ın yarattıklarındaki hikmeti düşünmek, bütün geceyi uyanık olarak geçirmekten hayırlıdır. 11584

Ebu’d Derda özlügüzelsözler.com

Tefekkür ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Tefekkür ile ilgili 5 özlü güzel söz kayıtlı