Terbiyesizlik ile ilgili özlü güzel sözler

Bir bağ ki görmezse terbiye, tımar; çalı çırpı biter, haristan olur. 11152

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

Ben terbiyeyi, terbiyesizlerden öğrendim. 11150

Ebu âlâ Ma'arri özlügüzelsözler.com

Şarkı görmez, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir utanmaz yüz yaşarmaz göz bütün sermayesi. 23769

M.A.Ersoy N.K

Terbiye aklın hocası, düşüncenin de rehberidir. 11162

Lavater özlügüzelsözler.com

Terbiye; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir. 11166

Ernest Renan özlügüzelsözler.com

Dünyada iki terbiyeci vardır. Biri şevk-i muhkem, diğeri de sille-i hüda. 11154

Ahmed Rıfai özlügüzelsözler.com

Terbiyenin sırrı, çocuğa saygı ile başlar. 11175

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

Terbiye; ana kucağında başlar, her söylenilen kelime,çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. 11164

Namık Kemal özlügüzelsözler.com

Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyen eskiler, önce devletlerini bir düzene koymaya çabaladılar. Devletini düzenlemek isteyenler, önce evlerine çeki düzen verme gereğini gördüler. Evlerini düzene koymak isteyenler, önce kişiliklerini terbiyeden geçirme gereğini anladılar. 19327

Anonim özlügüzelsözler.com

Terbiyeli bir insan, ahlaksız olamaz. 11172

Abdülhak Hamit Tarhan özlügüzelsözler.com

Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. 11170

Nicolas Boileau özlügüzelsözler.com

Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiye öğren! Bu güzellik seni, başka asalete muhtaç etmez. 11156

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. 11158

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Bir adamın edep sahibi olması, altın sahibi olmasından daha hayırlıdır. 11151

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Ana-baba birbirlerini büyük bir bağlılıkla severlerse, birbirlerine karşı daima dikkatli, şefkatli ve saygılı olurlarsa, çocukları yarı yarıya yetiştirilmiş demektir. İyi bir terbiyenin gerisi bundan sonra kendiliğinden gelecektir. 19781

Anonim ÖzlüGüzelSözler.com

Soysuz adam, terbiye ile insan olmaz. Ey bilge. 11161

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. 11173

Platon (Eflatun) özlügüzelsözler.com

Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. 11155

Gerhart Hauptmann özlügüzelsözler.com

Terbiye, kabiliyetleri olgunlaştırır ama vücuda getirmez. 11169

Voltaire özlügüzelsözler.com

Bir erkeği terbiye ediniz, bir insanı terbiye etmiş olursunuz. Bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz. 11153

Fannie Hurst özlügüzelsözler.com

Terbiyesizlik ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Terbiyesizlik ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Terbiyesizlik ile ilgili 24 özlü güzel söz kayıtlı