Ticaret ile ilgili özlü güzel sözler

Nerede yumuşak huylu insanlar varsa, orada ticaret vardır; nerede ticaret var sa, orada insanlar yumuşak huylu olurlar. 5830

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Özü sözü doğru olan tacire; cennet kapıları kapanmaz. 5831

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır. Nerede ticaret varsa orada insanlar yumuşak huylu olurlar. 1295

Montesquieu 007

Müşteriyi didesinden keşf eder, tacir olan. 5829

Lâ-Edrî özlügüzelsözler.com

Ticaretin sadece iki basit işlevi vardır; pazarlama ve yenilik. 5837

Peter Drucker özlügüzelsözler.com

Ticaret bazı pınarlar gibidir, yollarını değiştirmeğe kalkarsınız kaçarlar. 5833

Fénelon özlügüzelsözler.com

Ticaret ahlakının en kuvvetli müeyyidesi, halk terbiyesidir. 5832

Rifat Necdet Evrimer özlügüzelsözler.com

Ticaret, sermayeleri boş ümitler olanlar için değildir. 5834

Pançatantra özlügüzelsözler.com

Ticaret; ulusların zenginliğini eşit yapan bir güçtür. 5836

Gladstone özlügüzelsözler.com

Bir insan; ticarette kaldıkça masrafları makul, süsü ölçülü olmalıdır. 5828

Honoré de Balzac özlügüzelsözler.com

Ticaret, uçan bir kuşa ne kadar benzer. 5835

Harirî özlügüzelsözler.com

Allah için ticaret yapın ve kazanın. 5827

Hz. Osman özlügüzelsözler.com

Ticarette, dışarıdan koyun gibi, içeriden kurt gibi olacaksın. 19158

Yusuf KARADAĞ Yusuf KARADAĞ

Ticaret ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Ticaret ile ilgili 13 özlü güzel söz kayıtlı