Topluluk ile ilgili özlü güzel sözler

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. 657

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Zaman, cemaat zamanıdır. 136

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Gerçek âlim, cemaatını Allah'ın mekrinden emin kılmayıp, rahmetinden de ümitsizliğe düşürmeyen kimsedir. 10024

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İdealsiz insan ve topluluklar, gelişigüzel denize atılan mayınlar gibidir. Ne kendisine, ne de atana bir yararı düşünülemez. 15558

J.G.Seume özlügüzelsözler.com

Ey İslâm cemaati! Biz hayatta olduğumuz müddetçe Resûlüllah'ın ashâbına iftira ve yalan isnat edilebileceğini mi zannediyorsunuz? (Böyle bir zanna kapılmayınız). Çünkü biz (Ehl-i Sünnet cemaati) hayattayız. 15028

Süleyman Hilmi Tunahan özlügüzelsözler.com

Âlim hataya düştüğü vakit, bir cemaat da onunla birlikte hataya düşer. 14362

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Bir topluluktan gürültü değil, melodi çıkaramıyorsanız, lider olamamışsınız demektir. 1491

Bilinmiyor SABRİ KAYACIK

Vasiyetim olsun: Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehli Sünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız. Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah'ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler. 18990

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Cemaat; insan vücutlarının değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır. 6231

Nurettin Topçu özlügüzelsözler.com

Topluluk içinde, kusurlar çoğalır, meziyetler de azalır. 17397

Voltaire özlügüzelsözler.com

Sakın bir toplulukta öğüt vermeye kalkma. 11077

Arap Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklarda büyük adamlara öyle havlar. 6237

Lucius Annaeus Seneca özlügüzelsözler.com

Topluluktan ayrılmayınız. Şunu bilin ki, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. 6241

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Camiler, cemaati kaçırmamalıdır. 16502

Hekimoğlu İsmail özlügüzelsözler.com

Topluluk ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Topluluk ile ilgili 14 özlü güzel söz kayıtlı