Tövbe ile ilgili özlü güzel sözler

Tövbe, "günah sabunudur". 6296

H.Cahit Yalçın özlügüzelsözler.com

Ey haberi haber verenden habersiz. Senin tövben günahından beterdir. 6292

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

A kardeş keskin kılıcın üzerine atılma dasın, tövbe ve kulluk kalkanını alma dan gitme. 6289

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. 6294

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Yayılmış olan günahın, tövbesini de yaymak lâzımdır. 6298

İmam-ı Rabbani özlügüzelsözler.com

Allah, herhangi bir kuluna tövbe etmeyi ilham etmişse, ona azap etmemeyi murat etmiştir. 6291

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Herhangi biriniz ölümü hak etmesin. Zira o kimse iyi ise, iyiliğini artırması umulur. Kötü biri ise, tövbe ederek doğru yola gelmesi umulur. 6293

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Alimin zellesinden korkun; onun hatasın dan ötürü edeceği tövbeyi bekleyin. 6290

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Tövbe de günah kadar, yapmacıksız olmalıdır. 6295

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Sizler, tövbeye yakışır meyveler verin. 6297

Hz. İsa özlügüzelsözler.com

Tövbe ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Tövbe ile ilgili 10 özlü güzel söz kayıtlı