Türklük ile ilgili özlü güzel sözler

Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır. 2463

caner yılmaz caner yılmaz

İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanı başında her iki cins, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatana -icabında her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar- bağlı olmak. Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hadiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler. 2297

Napolyon Bonapart FAZLI MERİÇ

Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir. Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır. 2294

Semame İbni EŞREŞ FAZLI MERİÇ

Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz. Lakin Türk te aziz ve çok aziz. 2283

Conte De BONNEVAL FAZLİ MERİÇ

Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşalarına karşı fenalık, bi'dat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. Türkler pek namuslu insanlardır 2289

Arap Alimi CAHİZ FAZLİ MERİÇ

Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır... Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz. 2286

IBN HASSUL FAZLİ MERİÇ

Türkten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir deniz ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli, kasırgayı, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize, ıtrında asalet uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı da inciten bri gaflet olur. 2280

Tasse fazlı meriç

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir.Haksız hücumlar ve pespaye iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, şüphe yok ki,körlerin hakikati eşyayı idrak etmediklerini düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır.Bu asil davranış,o zelil iftiralara ne beliğ bir cevap oluyor? 2296

Pierre LOTİ FAZLI MERİÇ

Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. 2295

William PİTT FAZLI MERİÇ

Dünya'da Türk kadar saygıbilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat, büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe paylaşırlar. 2285

Plano CAPRİNİ FAZLİ MERİÇ

Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. 852

Napeleon Dersimiz.Com

Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarıda mümkün değildir. 2282

Edmondo De AMICS Fazlı Meriç

Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. 2281

Demirbaş ŞARL FAZLİ MERİÇ

"Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir." 2287

Pierre LOTİ FAZLİ MERİÇ

Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. 851

Lloyd George Dersimiz.Com

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. 2293

Hamilton FAZLI MERİÇ

Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. 2292

Lord BYRON FAZLI MERİÇ

Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır. 2291

La MARTİN FAZLİ MERİÇ

Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birer ziynetidir. 2290

Alman tarihçi HAMMER FAZLİ MERİÇ

Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir. 2288

POSTEL FAZLİ MERİÇ

Türklük ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Türklük ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı