Üç Şey ile ilgili özlü güzel sözler

Adamı üç şey bıktırır; sofrada yemek beklemek, yatakta karı beklemek, kuyrukta sıra beklemek. 4243

Anonim özlügüzelsözler.com

Dört şey geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat. 4251

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Dört şey var ki, dört şeye doymaz; Göz bakmaya, yer yağmura, kadın erkeğe, bilgin de bilgiye. 4254

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Üç şeyi az yapın, bir şeyi çok yapın; az yiyin-için, az konuşun, az uyuyun, çok düşünün. 4291

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Ümmetimin adına en çok korktuğum şey; göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir. 4294

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Üç sözden artık değil. Bütün ömrüm şu üç söz; Hamdım, piştim, yandım. 4284

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

İlmin afeti, unutmaktır. Sözün afeti, yalandır. Hilmin afeti, sefahattir. Secaa tin afeti, azgınlıktır. Müsamahanın afeti, başa kakmaktır. Güzelliğin afeti, kendini beğenmişliktir. Cömertliğin afeti, israftır. Soygunluğun afeti, öğünmektir. Dinin afeti ise nefsine uymaktır. 4269

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır; sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. 4258

Chilo özlügüzelsözler.com

Din kardeşinde üç huy gördün mü yapış ona; utanma, emniyet, doğruluk. 15118

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

İnsanlar üç sınıfa ayrılırlar; yalan söylemeye zorunlu olmaktansa gizli bir şeyleri olmamayı yeğ görenler, ikincisi gizlenecek bir şeyleri olmaktansa yalan söylemeyi yeğ görenler, üçüncüsü de hem yalan söylemeyi hem de gizlenecek bir şeyleri olmalarını sevenler. 4271

Albert Camus özlügüzelsözler.com

Dört şey sende varsa, dünyada bazı şeyler elinden kaçmış olsa da üzülme; emanete riayet, doğru sözlülük, güzel ahlak, helal kazanç. 4252

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Ümmetimin helakı şu üçtedir; asabiyye... Kaderiye, bir de kitaba ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet. 4295

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Sağlıklı bir dost, hastalık gibi düşman, çocuk sevgisi gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur. 4278

Pançatantra özlügüzelsözler.com

İnsanları huyları ve hayatta ki rolleri itibari ile üç kısma ayırıyorum; kendi oturduğu dalı kesenleri, başkasının bindiği dalı kesmekle uğraşanlar, başkasının dalını kesiyorum zannıyla kendi dalını kesenler. 4272

R.Halid Karay özlügüzelsözler.com

İki şey vardır ki,insanın başına dünyayı zindan eder; ayakkabını darı, kaynana nın dili!. Üç şey vardır ki çekilmez; kaynananın nazı,baldız hanımın sazı, susuz memleketin yazı!.. 4268

R.Halid Karay özlügüzelsözler.com

Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. 4281

Karacaoğlan özlügüzelsözler.com

Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür; Ansızın ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan bir ok, olmuş bir kaza, boşuna harcanan bir hayat. 4261

F.Attar özlügüzelsözler.com

Herkes de olan dört şeyden, dört şey daha meydana gelir; inatçılıktan rüsvaylık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük. 4267

F.Attar özlügüzelsözler.com

Beş şeyden önce, beş şeyi ganimet bil; ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalı ğından önce sağlığının, fakirliğinden ön ce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının. 4245

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Şu dört şeyin küçüğü olmaz; hastalık, düşman, ateş, borç. 4279

Beydaba özlügüzelsözler.com

Üç Şey ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Üç Şey ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Üç Şey ile ilgili 54 özlü güzel söz kayıtlı