Uygarlık ile ilgili özlü güzel sözler

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. 3659

Huang-Çe özlügüzelsözler.com

Uygarlık, kültür ağacına aşılanmadıkça, bütün çiçekleri açmaz. 16615

Ziya Gökalp özlügüzelsözler.com

Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların özellikleridir. 16609

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

Uygarlık bir harekettir, bir durum değil. Bir yoldur. Liman değil... 19195

Arnold Toynbee özlügüzelsözler.com

Uygarlık; bir durum değil, bir hareket, bir liman değil yolculuktur. 16612

Toynbee özlügüzelsözler.com

Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. 16602

A.Hamdi Tanpınar özlügüzelsözler.com

Yamyamlar, çatal kullanarak medeni olamazlar. 16618

N.Hawthorne özlügüzelsözler.com

Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. 16599

Dunamek özlügüzelsözler.com

Uygarlık, yok edilmez. 16617

Mazzini özlügüzelsözler.com

Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. 16604

Mark Twain özlügüzelsözler.com

Bir milletin miyar-ı medeniyeti, erbab-ı irfanına derece-i hürmettir. 16594

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Medeniyetin esası, başkalarının tecrübelerinden yararlanmaktır. 16606

Metin Toker özlügüzelsözler.com

Bir millet; ya şarklı, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi iki medeniyetli bir millet de olamaz. 16593

Ziya Gökalp özlügüzelsözler.com

Bugünkü medeniyet; arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirilecek mistik bir hayat şekli değildir. 16597

Avni Başman özlügüzelsözler.com

Bir insanı; uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız. 16592

Victor Hugo özlügüzelsözler.com

Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir. 16613

G.Duhamel özlügüzelsözler.com

Medeniyet safında milletçe lâyık olduğumuz mevki almak, yani en ileriye ve en yükseğe varmak. Bunun kadar ruhu coşturan, aşkı hızlandıran ne olabilir? 16605

Reşit Galip özlügüzelsözler.com

Uygarlık yolu, konserve kutularıyla yapılmıştır. 16616

Elbert Hubbard özlügüzelsözler.com

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir. 16611

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

Uygarlığın hastalıkları, çürük maddelerle toplum kurma denemelerinden doğar. 16610

George Bernard Shaw özlügüzelsözler.com

Uygarlık ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Uygarlık ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Uygarlık ile ilgili 29 özlü güzel söz kayıtlı