Vatan ile ilgili özlü güzel sözler

Niçin başka güneş, başka toprak ararsın? Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın? 3472

Horatius özlügüzelsözler.com

Vatan; sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. 3478

A.Şinasi Hisar özlügüzelsözler.com

İnsan vatanını sever; çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı ve menfaati vatan sayesinde kaimdir. 3471

Namık Kemal özlügüzelsözler.com

Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vere yim, fakat yurdumdan hiç kimse bir toprak istemesin veremem, veremem. 3470

Mete Han özlügüzelsözler.com

Vatan gayur insanların, omuzların üstünde yükselir. 3475

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

Vatan için ölmekse kaderim ben kaderimin ellerinden öperim.. 19095

Aksu Aksu

Vatan için ölmek de var fakat borcun yaşamaktır. 3476

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

Vatanseverlik, feragat işidir. Vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. 3482

L.Kossuth özlügüzelsözler.com

Ülkene hep sadık kal... ama hüküm etme. Sadece bunu hak ederse. 3473

Mark Twain özlügüzelsözler.com

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir. 3477

Namık Kemal özlügüzelsözler.com

Yurt, ahret yurdudur. 3486

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Vatanım için verecek birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. 3479

Nathan Hale özlügüzelsözler.com

Yurt sağlığa benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. 3487

Süleyman Nazif özlügüzelsözler.com

Yurt, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. 3489

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını "yaşanmaz" laştıranlardır. 3481

Cemil Meriç özlügüzelsözler.com

Vatanseverlik, ülkenizi her zaman sevmek ve savunmaktır. Vatanseverlik hükümetinizi ise hak ettiği zaman desteklemektir. 17991

Mark Twain özlügüzelsözler.com

Yurdun ruhu, gücü, zaferi ancak adalette ve gönül yüceliğindedir. 3484

Emile Zola özlügüzelsözler.com

Yurdunu vatanından çok sevenin cezası, idamdır. 3485

İlhan Selçuk özlügüzelsözler.com

Vatan ağlıyorken, gülmek haramdır. 3474

Abdülhak Hamit Tarhan özlügüzelsözler.com

Yurdum için, verecek birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. 3483

Nathan Hale özlügüzelsözler.com

Vatan ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Vatan ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Vatan ile ilgili 22 özlü güzel söz kayıtlı