Vatandaş ile ilgili özlü güzel sözler

Yurttaşlarımız herhangi bir iş için yaratılmışlarsa, yalnız o işi yapmalıdırlar. Böylece birçok işe bölünmeden, bir tek bütün kalabilirler. 3494

Farabi özlügüzelsözler.com

Ben bir dünya vatandaşıyım. 3490

Diyojen özlügüzelsözler.com

İnsan; bir devletin yurttaşı olduğu gibi, zamanının da yurttaşıdır. 3492

Friedrich Schiller özlügüzelsözler.com

İnsan hayvandan, alim cahilden, aklı ile hareket eden kişi ihtiraslıdan, bir demokrasi vatandaşı bir otokrat hükümdarın tebaasından daha özgürdür. 3493

Edmont Goblot özlügüzelsözler.com

Ben Yunanistan'da ki Atina'nın değil, bütün dünyanın yurttaşıyım 3491

Sokrates özlügüzelsözler.com

Vatandaş ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Vatandaş ile ilgili 5 özlü güzel söz kayıtlı