Vatanseverlik ile ilgili özlü güzel sözler

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. 586

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. 596

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Vatan bir milletin evidir. 579

Ahmet Mithat özlügüzelsözler.com

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. 582

Gerigori Petrof özlügüzelsözler.com

Vatanında ölmeyen iki kere ölür. 591

İ. Habib Sevük özlügüzelsözler.com

Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. 585

Süleyman Nazif özlügüzelsözler.com

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. 576

Namık Kemal özlügüzelsözler.com

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. 578

William Shenstone özlügüzelsözler.com

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 572

Mithat Cemal Kuntay özlügüzelsözler.com

Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. 581

Tevfik Fikret özlügüzelsözler.com

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. 588

Virgilius özlügüzelsözler.com

Vatan sevgisi imandan gelir. 584

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Yürek neredeyse, gerçek vatanseverlik oradadır. 2992

Berkeley özlügüzelsözler.com

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. 577

Hamilton özlügüzelsözler.com

Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 580

Horatius özlügüzelsözler.com

Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. 573

Mete Han özlügüzelsözler.com

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. 590

Voltaire özlügüzelsözler.com

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. 575

George Jacques Danton özlügüzelsözler.com

Senden daha iyi hizmet edecek olan varsa, makamını ona ver. İşte vatanperverlik budur. Başında müdürün varsa, haset etmeden say, kıskanmadan sev. 19720

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. 583

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Vatanseverlik ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Vatanseverlik ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Vatanseverlik ile ilgili 27 özlü güzel söz kayıtlı